Chắc hẵn ai cũng biết bộ phim nỗi tiếng: Transformers Kỷ nguyên hủy diệt là một bộ phim 3D hành động khoa học viễn tưởng phát hành từ năm 2014 thuộc sản phẩm thương mại Transformers. Và dưới đây là video của C&C Transformers

Xe về trận chiến của các Transformers


Transformers

Copyright © 2018 Đại lý ô tô tải.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.