Đặt một câu hỏi

Xe tải gắn cẩu Hino FG8JPSB/MN-TC

xe tải Hino FG8JPSB/MN-TC gắn cẩu UNIC UR-V555