Đặt một câu hỏi

Xe bơm bê tông Hyundai 370S

Xe bơm bê tông Hyundai HD260 - Hàn Quốc, cần bơm 5 đoạn, chiều dài 37m
Xe bơm bê tông Hyundai 370S