Đặt một câu hỏi

sơ mi rơ mooc CIMC bồn xi măng

somi romooc cimc bon xi mang
somi roomoc cimc bon xi mang