Không có thiết lập ảnh
Không có thiết lập ảnh
Giá bán 290.000.000 ₫
- Xe tải TATA nhập khẩu Ấn Độ. - Xe tải TATA 1200kg. - Thùng dài 2.7 x 1.44 x 1.4 - Hỗ trợ ngân hàng 80%.